JOICO Slovenija

Splošni pogoji poslovanja – Joico.si

Obiskovalec oziroma uporabnik spletnega mesta JOICO.SI (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Joico.si) potrjuje, da je z obiskom na spletnem mestu seznanjen s celotno vsebino Splošnih pogojev in Politike zasebnosti ter oba dokumenta v vsakokratni veljavni različici v celoti sprejema. 

V primeru, da se s temi Splošnimi pogoji ali delom teh Splošnih pogojev oziroma s Politiko zasebnosti ali delom Politike zasebnosti ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta. 

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto. 

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu.

1. OPREDELITEV POJMOV


SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta joico.si predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta joico.si.

POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta vsebuje opis načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega mesta.

SPLETNO MESTO JOICO.SI je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.joico.si ponuja uporabnikom storitve posredovanja informacij, nakupa blaga in storitev in druge povezane storitve spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik oz. nosilec) spletnega mesta, lastnik vsebin ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih prodajnih in storitvenih dejavnosti, je Boko d.o.o., razen kjer je v okviru spletnega mesta označeno drugače.

UPORABNIK storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem, uporabljanjem storitev spletne trgovine ipd.) uporablja storitve spletnega mesta.

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, trženja in prodaje blaga in storitev ter interakcije med uporabniki spletnega mesta. 

Storitve spletne trgovine so namenjene pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in drugim kupcem blaga, ki ga prodaja Boko d.o.o., Ljubljana

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh Splošnih pogojih izrecno določeno drugače. Storitve za registrirane uporabnike so namenjene vsem uporabnikom spletnega mesta, ki uspešno zaključijo postopek registracije. Nekatere storitve spletnega mesta so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi ostalim uporabnikom. 

Storitve so praviloma na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

3. REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabniki, ki želijo uporabljati storitve spletnega mesta, morate izpeljati postopek registracije.

Postopek registracije se izvede s pomočjo spletnega obrazca, v katerega vnesete zahtevane podatke. V postopku registracije morate tudi potrditi, da ste prebrali Splošne pogoje in Politiko zasebnosti in ju v popolnosti in brez zadržkov sprejemate.

V postopku kreiranja uporabniškega računa si lahko ustvarite uporabniški račun izključno za svoje ime in ne smete uporabljati osebnih podatkov drugih oseb. Ob registraciji se uporabniki zavezujete, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Ob registraciji se vsak uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov. 

Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik v postopku registracije. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora. 
Ob registraciji je potrebno navesti naslednje podatke:

  • ime in priimek
  • uporabniško ime,
  • geslo,
  • elektronski naslov.

Uporabnikom ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega imena.

4. VSEBINA SPLETNEGA MESTA

Pravice intelektualne lastnine Ponudnika storitev

Vsebine in gradiva, objavljena na spletnem mestu, razen vsebin, ki so jih na spletno mesto posredovali uporabniki, so last Ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta ter pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu. 

Ponudnik je izključni lastnik imena JOICO.SI in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov. Oblikovna zasnova spletne strani, blagovna znamka in programska oprema so v celoti in izključno last ponudnika spletnega mesta. Vse pravice so pridržane.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo. 

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Ponudnika storitve ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov [email protected] 
V postopku registracije ali kasneje je prepovedano na kakršenkoli način vključevati kontaktne in identifikacijske oznake drugih oseb (osebne podatke), kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za programe za neposredno sporočanje in druge komunikacijske programe, fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena in podobno.

5. SPLETNA TRGOVINA

Uporabniki so dolžni upoštevati navodila, navedena v postopku izbire, nakupa in plačila blaga in 
storitev v okviru spletne trgovine na spletnem mestu.

Naročeno blago se plača po povzetju.

Osebe, mlajše od 15 let ne smejo naročati blaga preko spletnega mesta.

6. POVEZAVE

Uporabnikom je dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih  strani na stran spletnega mesta, katerih vsebine nisi v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami. Na drugih spletnih straneh brez dovoljenja Ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati znak, logotip ali znamko spletnega mesta. Dovoljeno je narediti povezavo z drugih spletnih mest na stran Spletnega mesta. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. 

Spletno mesto vsebuje povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri, nad katerimi ponudnik spletnega mesta nima nikakršnega vpliva in ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.

Piškotki

Med brskanjem po Spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. 

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

7. ODGOVORNOSTI

Uporabnik se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi uporabe spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja spletnega mesta, ne glede na razlog. 

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani. 

Ponudniku, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava. 

Ponudnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do storitev. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode. 

Obveznost ponudnika za škodne primere v zvezi s storitvami spletnega mesta, ki niso zajeti s tem sporazumom, je omejena na znesek, ki ga je uporabnik vplačal za storitve spletnega mesta v zadnjih 6 mesecih pred nastankom spora.

8. KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik lahko v primeru nespoštovanja Splošnih pogojev po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila Splošnih pogojev in Politike zasebnosti, uvede enega od ukrepov:

  • opozorilo o nespoštovanju Splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
  • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,
  • blokiranje uporabniškega računa,
  • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
  • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih  storitev.

9. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da občasno spremeni te splošne pogoje. Nadaljnja uporaba spletne strani s strani uporabnikov pomeni, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom. Podrobnejša pojasnila so objavljena v Politiki zasebnosti.

11. REŠEVANJE SPOROV


Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Datum: 01.01.2023 

Boko d.o.o., Ljubljana